Bestillingsformular

Tankningskort til Nordic Marine Oils brændstofanlæg

Udfyld nedenstående formular med alle relevante oplyninger.og modtag et tankningskort til tankning af brændstof på Nordic Marine oils anlæg i danske fiskerihavne.

Evt. betaling via en indkøbsforening
 
For at hindre misbrug forsyner vi kortet med din personlige 4- cifrede PIN-KODE, som du selv bestemmer, og som du bedes anføre her:
 

Efter indføring af kortet i automaten samt indtastning af personlig PIN-kode kan pumpen startes og tankningen kan påbegyndes.

HUSK! For din egen skyld at nulstille måleren, inden du starter pumpen, samt at slukke pumpen efter tankningen. (Så det ikke er muligt at tanke igen, uden at kortet igen skal benyttes)

Undertegnede anerkender enhver tankning fra anlægget foretaget med kort og bekræfter samtidig indforståelse med, at alt aftræk fra anlægget belægges med de til en tidsgældende afgifter og moms, idet afgiftsfritagelse som bekendt kun gælder ved afgiftsfritagelse udstedt af SKAT.

Endvidere erklærer undertegnede sig indforstået med at respektere og have ansvar for overholdelse af generelle og lokale miljøbestemmelser. Oliespild på kaj og i havnebassinet, som ikke skyldes fejl på anlægget, er derfor på eget ansvar.

UNDLAD DEFOR FYLDNING AF DUNKE PÅ KAJ AREALET!
FØLG NØJE BETJENINGSVEJLEDNINGEN!

Hvis kortet bortkommer, ødelægges eller ekstra kort ønskes, så ring venligst til
Nordic Marine Oil på telefon 96313910 eller skriv en mail til sales@nordicmarineoil.dk

Copyright © 2011 ·  Nordic Marine Oil A/S
Skibbrogade 3, 2. th · 9000 Aalborg · Telefon +45 96 313910 · Telefax +45 96 313911 · sales@nordicmarineoil.dk · CVR-nr. 33747977

 

Randorff